's Shashi

Shashi | Sophie 18k Plated Vermeil Sterling Fan Earrings Sophie 18k Plated Vermeil Sterling Fan Earrings Shashi
Shashi | Lola 18k Plated Beaded Choker Necklace Lola 18k Plated Beaded Choker Necklace Shashi
Shashi | Lilu 18k Plated Vermeil Sterling Earrings Lilu 18k Plated Vermeil Sterling Earrings Shashi
Shashi | Cora 18k Plated Choker Necklace Cora 18k Plated Choker Necklace Shashi
Shashi | Браслет Tennis Slide Браслет Tennis Slide Shashi
Shashi | Чокер Love Knot Чокер Love Knot Shashi
Shashi | Ballerina 18k Plated Choker Necklace Ballerina 18k Plated Choker Necklace Shashi
Shashi | Delilah Multi-Layered Beaded Necklace Delilah Multi-Layered Beaded Necklace Shashi
Shashi | Rachel 18k Plated Beaded Leather Wrap Necklace Rachel 18k Plated Beaded Leather Wrap Necklace Shashi
Shashi | Sophie 18k Plated Vermeil Sterling Fan Earrings Sophie 18k Plated Vermeil Sterling Fan Earrings Shashi
Shashi | Чокер Zuri Чокер Zuri Shashi
Shashi | Sophie 18k Plated Vermeil Sterling Fan Earrings Sophie 18k Plated Vermeil Sterling Fan Earrings Shashi
Shashi | Серьги-Кольца Arushi Серьги-Кольца Arushi Shashi
Shashi | Isabella Climber Isabella Climber Shashi
Shashi | Lilu 18k Plated Beaded Necklace Lilu 18k Plated Beaded Necklace Shashi
Shashi | Belly Tote Belly Tote Shashi
Shashi | Чокер Luna Чокер Luna Shashi
Shashi | Lola 18k Plated Beaded Choker Necklace Lola 18k Plated Beaded Choker Necklace Shashi
Shashi | Laila Gemstone Wrap Choker Laila Gemstone Wrap Choker Shashi
Shashi | Carolina Tassel Earring Carolina Tassel Earring Shashi
Shashi | Lola 18k Plated Beaded Choker Necklace Lola 18k Plated Beaded Choker Necklace Shashi
Shashi | Nora Pave Earring Nora Pave Earring Shashi
Shashi | Lilu Earrings Lilu Earrings Shashi
Shashi | Набор Колец Jasmine Набор Колец Jasmine Shashi
Shashi | Чокер Nikita Чокер Nikita Shashi
Shashi | Ballerina 18k Plated Choker Necklace Ballerina 18k Plated Choker Necklace Shashi
Shashi | Cora 18k Plated Choker Necklace Cora 18k Plated Choker Necklace Shashi
Shashi | Чокер Mackenzie Чокер Mackenzie Shashi
Shashi | Клатч Lella Клатч Lella Shashi
Shashi | Украшения Farrah Украшения Farrah Shashi
Shashi | Lilu 18k Plated Vermeil Sterling Earrings Lilu 18k Plated Vermeil Sterling Earrings Shashi
Shashi | Luna 18k Plated Choker Necklace Luna 18k Plated Choker Necklace Shashi
Shashi | Mia Fan Earring Mia Fan Earring Shashi
Shashi | Leela Clutch Leela Clutch Shashi
Shashi | Lilu 18k Plated Sterling Beaded Necklace Lilu 18k Plated Sterling Beaded Necklace Shashi
Shashi | Чокер Ballerina Чокер Ballerina Shashi
Shashi | Серьги Carolina Серьги Carolina Shashi
Shashi | Lilu Station Bracelet Lilu Station Bracelet Shashi
Shashi | Чокер Luna Чокер Luna Shashi
Shashi | Браслет Olivia Браслет Olivia Shashi
Shashi | Чокер Rachel Чокер Rachel Shashi
Shashi | Lella Clutch Lella Clutch Shashi
Shashi | Luna 18k Plated Choker Necklace Luna 18k Plated Choker Necklace Shashi
Shashi | Чокер Rima Чокер Rima Shashi
Shashi | Lilu 18k Plated Vermeil Sterling Earrings Lilu 18k Plated Vermeil Sterling Earrings Shashi
Shashi | Lilu 18k Plated Vermeil Sterling Earrings Lilu 18k Plated Vermeil Sterling Earrings Shashi
Shashi | Ballerina 18k Plated Choker Necklace Ballerina 18k Plated Choker Necklace Shashi
Shashi | Клатч Maria Клатч Maria Shashi